Vinden

Moeten de belastingschalen geïndexeerd worden?

Bij de huidige sterk stijgende inflatie ligt het antwoord voor de hand. Nagenoeg alle deskundigen zijn het erover eens: de belastingschijven moeten worden geïndexeerd, anders dreigen de loonsverhogingen die resulteren uit de indexering aan een hoger tarief te worden belast.

Toen hij daar tijdens de plenaire vergadering over werd geïnterpelleerd, maakte de minister van Financiën zich er vanaf met de verklaring dat ons land een van de weinige in Europa is die de belastingschijven jaarlijks op 1 januari automatisch voor iedereen indexeren. Bij een normale inflatie is dat een eerlijk en mild systeem, zo vervolgde hij.

Dat klopt ongetwijfeld, maar moet dat systeem niet worden aangepast aan de uitzonderlijke situatie waarin we ons nu bevinden? Omdat hij er niet echt van overtuigd is dat een dergelijke aanpassing de goede manier is om de koopkracht van de burger snel en doeltreffend te verhogen, wees de minister op de technische complexiteit van een dergelijke operatie. Voor een indexering van de belastingschijven, zo verklaarde hij, is immers “een hervorming met een aantal ingrijpende wettelijke en reglementaire aanpassingen” nodig.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169