Vinden

Moederschapsverlof overdraagbaar

Hoewel vrouwen hoger geschoold zijn dan mannen, bekleden ze minder vaak een kaderfunctie. Een van de redenen daarvoor is zonder enige twijfel het moederschap, dat volgens verscheidene studies een belangrijke reden zou zijn voor het feit dat de beroepsloopbanen van vrouwen en mannen uiteenlopen, vooral tijdens de eerste tien jaren van het beroepsleven.

Om de effecten ervan te verminderen, stelt de MR voor om de moeder de mogelijkheid te bieden om het facultatieve gedeelte van haar postnatale verlof geheel of gedeeltelijk aan haar echtgenoot of partner over te dragen, waarbij die periode niet meer dan vijf weken mag bedragen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437