Vinden

Mobiliteitsvergoeding en nieuwe werkgever

Werknemers die een bedrijfswagen gebruiken kunnen, als ze dat wensen, die inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Maar wat als je voor een ander bedrijf gaat werken? In dat geval moet de werkgever de werknemer ten laatste op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst afloopt, een document overhandigen waarin de volgende informatie is opgenomen:
  • de periode gedurende welke het bedrijfsvoertuig ter beschikking werd gesteld
  • de cataloguswaarde conform de fiscale bepalingen
  • de CO2-uitstoot
  • het type brandstof
  • de brandstofkosten voor de privékilometers die geheel of gedeeltelijk door de werkgever ten laste werden genomen
  • de eigen bijdrage van de werknemer gedurende de laatste maand vóór de inlevering
  • desgevallend of de toekenning van de bedrijfswagen werd gekoppeld aan een gehele of gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen, in natura of enig ander voordeel, al dan niet onderworpen
  • het bedrag en de berekening van de mobiliteitsvergoeding op het moment van beëindiging van de overeenkomst
  • de datum van inlevering in ruil voor de mobiliteitsvergoeding.

Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947