Vinden

Minder leningen en kredieten

Een lockdown en handel zijn moeilijk verenigbaar. In april vorig jaar registreerde de Nationale Bank dan ook een daling van bijna 70% minder afbetalingsleningen en kredietopeningen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vanaf de zomer werden er langzaamaan weer meer kredieten toegekend, maar het niveau van 2019 werd niet meer bereikt.

Op jaarbasis is het aantal kredietopeningen en afbetalingsleningen in 2020 met respectievelijk 29,6% en 18,7% afgenomen. De verhoudingen tussen het noorden en het zuiden van het land verschillen sterk naargelang de aard van het krediet: in Wallonië heeft een groter deel van de bevolking een consumentenkrediet dan in Vlaanderen (61,4% tegenover 54,3%), terwijl dat voor de hypothecaire leningen omgekeerd is (31,6% tegenover 35,9%).

In 2020 liep de daling bij de hypothecaire leningen op tot 14,8%. Die trend moeten we echter relativeren, aangezien er in 2019 een uitzonderlijk groot aantal hypothecaire leningen werd toegekend door de aangekondigde afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen aan het einde van dat jaar.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992