Vinden

Michel doet openingszet van slordige duizend miljard euro

(Belga) De Europese Unie zou de komende zeven jaren 1,074 procent van het Europese bruto nationaal inkomen kunnen besteden. Dat is het compromisvoorstel dat Europees Raadsvoorzitter Charles Michel heeft voorgesteld aan de lidstaten om een akkoord te forceren over de Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027.

Michel wil een maximaal uitgavenplafond van 1,094 miljard euro voor de hele periode, wat overeenkomt met 1,074 procent van het bni. Dat bedrag ligt lager dan wat de Europese Commissie en het Europees Parlement nodig achten om de Europese beleidsprioriteiten uit te voeren, maar meer dan wat de zuinige lidstaten als Nederland willen betalen. Zij houden vast aan 1,0 pct van het bni. De onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting slepen al aan sinds mei 2018. Michel heeft de staatshoofden en regeringsleiders volgende week donderdag uitgenodigd naar Brussel om een akkoord te forceren. (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336