Vinden

Met het internet verbonden apparaten en ziekteverzekering

De snelle toename van het aantal met het internet verbonden apparaten, waarvan er nu wereldwijd al miljarden zijn, houdt volgens de PS het risico in dat er een nieuw businessmodel op het gebied van ziekteverzekering ontstaat.

Terwijl die laatste steunt op een model dat uitgaat van gedeeltelijke of gehele onderlinge waarborging van de ziekterisico’s, waarbij ziekte wordt beschouwd als pech waarmee we zonder enige individuele verantwoordelijkheid worden geconfronteerd, brengt het nieuwe businessmodel daarentegen mee dat de individuele burgers persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun biologisch lot.

De partij vreest er dan ook voor dat de verzekeraars verzekeringnemers in verschillende groepen zullen onderverdelen op basis van hun bereidheid om een gezondheidstracker te aanvaarden of te gebruiken. Ze vraagt om dergelijke bepalingen te verbieden en vraagt voorts om een verbod op elke behandeling van gegevens van persoonlijke aard die via een gezondheidstracker worden ingezameld.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Belastingstelsel financiële uitkeringen ikv crisis-overbruggingsrecht

Circulaire over het belastingstelsel van de financiële uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht
 

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654