Vinden

Met het internet verbonden apparaten en ziekteverzekering

De snelle toename van het aantal met het internet verbonden apparaten, waarvan er nu wereldwijd al miljarden zijn, houdt volgens de PS het risico in dat er een nieuw businessmodel op het gebied van ziekteverzekering ontstaat.

Terwijl die laatste steunt op een model dat uitgaat van gedeeltelijke of gehele onderlinge waarborging van de ziekterisico’s, waarbij ziekte wordt beschouwd als pech waarmee we zonder enige individuele verantwoordelijkheid worden geconfronteerd, brengt het nieuwe businessmodel daarentegen mee dat de individuele burgers persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun biologisch lot.

De partij vreest er dan ook voor dat de verzekeraars verzekeringnemers in verschillende groepen zullen onderverdelen op basis van hun bereidheid om een gezondheidstracker te aanvaarden of te gebruiken. Ze vraagt om dergelijke bepalingen te verbieden en vraagt voorts om een verbod op elke behandeling van gegevens van persoonlijke aard die via een gezondheidstracker worden ingezameld.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse recente budgettaire evoluties

Hoge Raad van Financiën - Analyse van de recente budgettaire evoluties

 

Arbeidsmarkt België (en gewesten) in context van Covid-19

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19
 

Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Wetstraat
Regeling van opschorting procedure sociale verkiezingen 2020

Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus Covid-19-pandemie - BS 27 juli, p. 55.530

Verbetering toestand werknemers in culturele sector

Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector - BS 27 juli, p. 55.531

Verstrekking staatswaarborg bepaalde kredieten aan kmo's

Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen - BS 24 juli, p. 55.493