Vinden

Meerwaarden zwaar belast

Nu de verkiezingen naderen en iedereen standpunten begint in te nemen, richt de PVDA zich op de meerwaarden. Die wil de partij belastbaar maken, zowel binnen de vennootschapsbelasting als binnen de personenbelasting.

Binnen de vennootschapsbelasting zouden ze worden belast tegen het normale tarief, net als elke andere winst.

In de personenbelasting worden ze tegen het marginale tarief belast, aangezien ze daar als roerende inkomsten worden beschouwd en aan het geheel van globaal belastbare inkomsten worden toegevoegd. In de personenbelasting is vanaf 38.000 euro een tarief van 50% van toepassing, wat een Europees record zou inhouden, dat alleen Oostenrijk en Frankrijk benaderen met tarieven voor de belasting op meerwaarden van respectievelijk 49% en 32,8%.

Binnen beide stelsels zou weliswaar ook met financiële minderwaarden rekening worden gehouden. Die zouden kunnen worden afgetrokken, op voorwaarde dat ze enerzijds werden gerealiseerd tijdens hetzelfde boekjaar of tijdens de vijf voorafgaande boekjaren en anderzijds worden opgenomen in de belastingaangifte.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117