Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.460.988 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.390.432 CONTACTPERSONEN
DHK Aluminium Plastics

Meerwaarden zwaar belast

Nu de verkiezingen naderen en iedereen standpunten begint in te nemen, richt de PVDA zich op de meerwaarden. Die wil de partij belastbaar maken, zowel binnen de vennootschapsbelasting als binnen de personenbelasting.

Binnen de vennootschapsbelasting zouden ze worden belast tegen het normale tarief, net als elke andere winst.

In de personenbelasting worden ze tegen het marginale tarief belast, aangezien ze daar als roerende inkomsten worden beschouwd en aan het geheel van globaal belastbare inkomsten worden toegevoegd. In de personenbelasting is vanaf 38.000 euro een tarief van 50% van toepassing, wat een Europees record zou inhouden, dat alleen Oostenrijk en Frankrijk benaderen met tarieven voor de belasting op meerwaarden van respectievelijk 49% en 32,8%.

Binnen beide stelsels zou weliswaar ook met financiële minderwaarden rekening worden gehouden. Die zouden kunnen worden afgetrokken, op voorwaarde dat ze enerzijds werden gerealiseerd tijdens hetzelfde boekjaar of tijdens de vijf voorafgaande boekjaren en anderzijds worden opgenomen in de belastingaangifte.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Tax incentives R&D

Tax incentives for business R&D in Belgium

Archief
Wetstraat
Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Opheffing wachttijd uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen - BS 24 juni, p. 64.913

Wijziging Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - BS 24 juni, p. 64.915

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends