Vinden

Meer opleidingen tijdens tijdelijke werkloosheid

Momenteel, zo stelt de N-VA “is de werknemer thuis laten zitten met een tijdelijke werkloosheidsuitkering veel veiliger en financieel voordeliger voor een werkgever, dan om te investeren in een herplaatsing of omscholing op de werkvloer”.

De partij vindt dat de bestaande werkloosheidsregeling een spoedig herstel van onze economie tijdens en na de covid-19-pandemie geenszins zal bespoedigen, of dat zelfs ongewild kan tegenwerken. Binnen de huidige regeling is het immers alleen op vraag van de werknemer mogelijk om een uitkering voor tijdelijke werkloosheid met een opleiding te combineren. Het kan bovendien alleen voor erkende of formele opleidingen. Dat is een vastgeroeste regeling in een omgeving waarin alles voortdurend verandert.

Om te kunnen overleven zijn momenteel heel wat ondernemingen hun manier van werken grondig aan het herzien, wat uiteraard tot gevolg heeft dat hun personeel andere taken zal moeten uitvoeren. Vandaar het idee om een combinatie toe te laten van een uitkering voor tijdelijke werkloosheid met een opleiding die wordt georganiseerd op vraag van de werkgever met het oog op een toekomstige tewerkstelling bij diezelfde werkgever.

De werkgever die gebruik zou wensen te maken van die mogelijkheid, moet het verschil tussen de tijdelijke werkloosheidsuitkering en het bedrag dat de werknemer netto verdient door te gaan werken, bijpassen voor de dagen van tijdelijke werkloosheid waarop de opleiding wordt gevolgd. Zo zou de werknemer worden gestimuleerd om de opleiding te volgen en bovendien een billijke vergoeding ontvangen voor zijn inspanning.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992