Vinden

Meer BV’s maar nog geen tsunami van wijzigingen

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) werd op 28 februari goedgekeurd. Vanaf 1 mei is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Eén van de aanpassingen is dat het aantal vennootschapsvormen teruggebracht wordt tot 4 (in hoofdzaak): besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV), coöperatieve vennootschap (CV) en de maatschap (MS). Daarnaast blijven de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CommV) als varianten met rechtspersoonlijkheid van de maatschap bestaan.

Vennootschappen die sinds 1 mei opgericht worden, moeten dat volgens de nieuwe vormen doen, terwijl bestaande vennootschappen nog tot 1 januari 2024 de tijd hebben om hun statuten aan te passen, tenzij er eerder al een statutenwijziging gebeurt. Opgelet: enkele dwingende bepalingen worden al op 1 januari 2020 van kracht. Wie tegen 1 januari 2024 nog geen nieuwe rechtsvorm heeft, zal die van rechtswege omgezet zien.

Is de impact op nieuwe oprichtingen al zichtbaar? In mei vorig jaar werden 2.965 bedrijven opgericht, waarvan 1.780 of 60% met rechtsvorm BVBA. In 2019 is mei goed voor 3.231 nieuwe ondernemingen, waarbij er in 2.417 of 75% van de gevallen voor BV als rechtsvorm gekozen werd. Starters opteren met andere woorden duidelijk meer voor de meest flexibele van de (nieuwe) vennootschapsvormen, wat op zich al een doelstelling van de wetgever was.

Van de pakweg 400.000 actieve BVBA’s hebben er tot op vandaag slechts 400 een wijziging naar BV doorgevoerd. In mei en juni worden de meeste algemene vergaderingen gehouden. We verwachten dan ook dat het aantal statutenwijzigingen nog zal stijgen. Ter herinnering: sinds 1 mei 2019 is er een mogelijkheid tot opt-in, waarbij iedere onderneming haar statuten vrijwillig aan de nieuwe regels kan aanpassen. Bedrijven kunnen er dus echter ook voor kiezen om wat langer te wachten – zie hoger.
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947