Vinden

Mede-eigenaars zullen vanop afstand kunnen stemmen

Had hij er onvoldoende tijd voor toen hij minister was? Het is in elk geval een feit dat Koen Geens net een wetsvoorstel indiende dat mede-eigenaars uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt op afstand deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

Er bestonden wel al noodoplossingen zoals de volmacht - maar geen enkele gemachtigde mag meer dan 10% van de mede-eigenaars vertegenwoordigen - of het gebruik van een volledig schriftelijke procedure, maar in dat geval moeten alle mede-eigenaars akkoord gaan.

Dan blijft nog de mogelijkheid om vanop afstand deel te nemen en te stemmen, die in geen enkele wettelijke bepaling wordt verboden, maar waar de ex-minister met zijn voorstel een wettelijke basis voor wil leggen, zodat zowel de keuze wordt gerespecteerd van de mede-eigenaars die vanop afstand willen vergaderen als die van de - oudere of kwetsbare - mede-eigenaars die niet op die manier willen of kunnen deelnemen.

De syndicus krijgt een grote vrijheid in de manier waarop hij de vergadering op afstand organiseert en moet voor het geschiktste elektronische communicatiemiddel zorgen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051