Vinden

Maximum verdubbeld voor vrijwilligers

De Covidcrisis bracht heel wat goede wil mee, maar ze duurt langer dan verwacht, waardoor veel vrijwilligers het risico lopen fiscaal te worden gestraft. Vrijwilligerswerk is immers een gratis daad waarvoor nooit wordt betaald. Om ervoor te zorgen dat iedereen vrijwilligerswerk kan verrichten, heeft de wetgever echter de mogelijkheid tot een terugbetaling van de kosten ingevoerd, ofwel op basis van bewijsstukken, ofwel via een forfaitair bedrag.

En daar zit de moeilijkheid. In het laatste geval geldt immers een maximumbedrag van 1.388,40 euro, dat met een dagmaximum van 34,71 euro na veertig dagen al bereikt is, terwijl er nog steeds heel veel werk ligt te wachten. Daarom besliste de regering om het maximumbedrag te verhogen tot 2.549,90 euro, waarbij het dagmaximum ongewijzigd blijft.

Het verhoogde maximum is toepasselijk voor de periode die loopt van 1 januari tot 31 december 2020, maar is voorbehouden voor vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens de periode van 18 maart tot 17 mei 2020 in de bedrijven, verenigingen of diensten die onder de cruciale sectoren vallen en in de diensten die als essentieel worden beschouwd in de bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457