Vinden

Maximaal zestig dagen om te betalen

Het werd stilaan tijd. Het in februari 2020 ingediende wetsvoorstel betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is eindelijk in de commissie goedgekeurd. Het houdt twee grote wijzigingen in.

Als gevolg van de eerste zullen de betrokken partijen niet langer een betalingstermijn van meer dan zestig dagen kunnen afspreken. Een beding in een overeenkomst dat voorziet in een langere betalingstermijn wordt voor niet geschreven gehouden.

De tweede wijziging moet voorkomen dat de betalingstermijn wordt verlengd door procedures voor aanvaarding of controle van de goederen. Indien de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, maakt de termijn voor deze verificatie integraal deel uit van de betalingstermijn.

Bovendien is het de schuldeiser en schuldenaar niet toegestaan om de ontvangstdatum van de factuur contractueel vast te stellen. De schuldenaar moet de schuldeiser van alle informatie voorzien die nodig is om de factuur te kunnen uitreiken uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of prestatie van de diensten.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593