Vinden

Maximaal 1.500 euro per laadpaal

Een elektrische wagen kunt u in principe thuis via een speciale kabel opladen, maar dat vergt enorm veel tijd. Met een laadpaal gaat het tien keer sneller, maar er één installeren is duur. De laadpaal moet immers op een aparte elektrische kring worden aangesloten en vaak moet de elektrische installatie worden versterkt. Bovendien moet het om een intelligente laadpaal gaan, die uitsluitend groene elektriciteit verbruikt.

Aan de eerste voorwaarde is voldaan wanneer de laadpaal de laadtijd en het laadvermogen kan sturen, aan de tweede wanneer de laadpaal wordt gevoed op basis van een contract voor 100% groene energie, door eigen hernieuwbare energie of door een combinatie van de twee. De installatie moet uiteraard worden gekeurd, zodat de uitgaven die recht geven op een belastingvermindering - 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige - waarschijnlijk vaak zullen worden overschreden.

De vermindering zelf is sterk regressief: 45% voor de uitgaven betaald voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022; 30% voor de uitgaven betaald in 2023 en 15% voor de uitgaven betaald tussen 1 januari en 31 augustus 2024. Hou ook rekening met de timing: wanneer een belastingplichtige over twee belastbare periodes kosten maakt voor de installatie van een laadpaal, kan hij voor slechts één van die twee periodes een belastingvermindering vragen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941