Vinden

Luchtverkeer: twee jaar om klacht in te dienen

Van alle vliegtuigpassagiers, komen de Belgen er het slechtst af.

Wanneer ze het slachtoffer worden van een staking of een werkonderbreking, hebben ze maar één jaar de tijd om klacht in te dienen. Nederlanders krijgen daarvoor twee jaar de tijd. De Duitsers hebben drie jaar om klacht in te dienen, de Fransen vijf jaar, de Britten zes jaar en de Luxemburgers zelfs tien jaar!

België is het enige land in de Europese Unie met zo’n korte termijn. In de nieuwe wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, die richtlijn 2015/2302/EU in Belgisch recht omzet, is een verjaringstermijn van twee jaar opgenomen voor elke reis die vanaf 1 juli 2018 wordt geboekt.

Daarom stelt de PS nu voor om de verjaringstermijnen te standaardiseren en ze vast te leggen op twee jaar voor alle rechtsvorderingen ontstaan uit een overeenkomst van personenvervoer.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336