Vinden

Loongrenzen: nieuwe bedragen

Zoals elk jaar worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden.

In het Staatsblad van 9 december (p. 86.793) wordt niet van die regel afgeweken. De nieuwe bedragen waarmee vanaf 1 januari 2021 rekening moet worden gehouden, liggen op respectievelijk 36.201 en 72.402 euro.

Die bedragen zijn belangrijk omdat ze de wettelijkheid bepalen van het niet-concurrentiebeding van arbeiders en bedienden (36.201 euro), de wettelijkheid van het arbitragebeding van bedienden (71.402 euro) en de modaliteiten inzake toepassing van het scholingsbeding (36.201 euro).
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617