Vinden

Liever schenken zonder btw dan vernietigen

Alle partijen uit de vroegere meerderheid, die voor de gelegenheid door de PS en het cdH opnieuw bij elkaar werden geroepen, ondertekenden het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om de btw te laten vallen bij schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de armsten. Het voorstel zal tijdens de plenaire vergadering dan ook zonder probleem worden goedgekeurd.

Verzorgingsproducten, medische producten, speelgoed, schoolgerei of kleding: het voorstel maakt het mogelijk om heel wat goederen te schenken in plaats van ze te vernietigen. Volgens het Europees recht moet er immers btw worden betaald wanneer goederen worden geschonken, maar niet wanneer ze worden vernietigd. Daardoor kiezen heel wat bedrijven ervoor om hun onverkoopbare maar nog bruikbare voorraden te vernietigen.

Om dat obstakel te omzeilen, stellen de indieners van het voorstel voor om hetzelfde argument te gebruiken als voor de vrijstelling van btw voor de schenking van voedingsmiddelen. De gratis verdeling van voedseloverschotten vormt immers een vorm van economische vernietiging van de betrokken goederen omdat ze definitief en onherroepelijk uit het normale economische circuit worden onttrokken.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947