Vinden

Liefdadigheidsschenkingen aftrekbaar

Er wordt geen btw geheven op het gratis verstrekken van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden indien die goederen om economische redenen zouden worden vernietigd, maar toch blijft er enige juridische onzekerheid bestaan rond dergelijke schenkingen. De zelfstandige of de onderneming die gratis zulke goederen zonder factuur overhandigd, zo stelt de N-VA, riskeert immers dat zijn inkomsten door de fiscus worden verhoogd wegens verkopen in het zwart.

Om hen meer juridische zekerheid te bieden en hun vrijgevigheid te stimuleren stelt de partij voor om in de vennootschapsbelasting een belastingvermindering in te voeren gelijk aan 60% van de netto boekwaarde van de gedoneerde middelen, met een maximum van 20.000 euro of 5 pro mille van de omzet indien dat laatste bedrag hoger is. Wordt dat maximum overschreden, dan kan het restant recht geven op een belastingvermindering voor de volgende vijf boekjaren.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437