Vinden

Levenslang leren

Onze economie wordt gekenmerkt door een hoge productiviteit en de gedegen kennis van de Belgische werknemers. Het is zelfs, zo stelt de minister van Financiën, onze unique selling position die de regering wil bestendigen door de werkgevers via een vermindering op de bedrijfsvoorheffing aan te sporen om hun werknemers meer opleidingen aan te bieden.

Om de vermindering te kunnen krijgen, moet de werkgever bovenop de wettelijk verplichte opleidingen minstens tien dagen extra vorming per werknemer organiseren. De werknemer die de opleiding volgt, moet minstens zes maanden aan de slag zijn bij de betrokken werkgever.

Om uitwassen te voorkomen, komen niet alle opleidingen in aanmerking voor de subsidie, die 11,75% bedraagt en wordt berekend op een deel van het loon voor de maand waarin de opleiding wordt gegeven.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051