Vinden

Langetermijnsparen en de Brexit

Na de Brexit zal het leven niet altijd over rozen gaan.

Vanuit een streven naar rechtszekerheid stelt de regering voor om een overgangsperiode in te voeren voor bepaalde voordelen die verbonden zijn aan verzekeringscontracten zoals het aanvullend pensioen, langetermijnsparen of pensioensparen. Die periode, zo staat in de motivering te lezen, “loopt over de oorspronkelijke looptijd van de contracten die ten laatste op 31 december 2020 zijn afgesloten”.

Tijdens de overgangsperiode, zo gaat de tekst voort, “zullen de betrokken belastingplichtigen nog steeds betalingen kunnen doen aan instellingen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, terwijl ze kunnen genieten van de Belgische fiscale voordelen verbonden aan dit type product”.

Dat voornemen deed de Raad van State de wenkbrauwen fronsen. Voor transacties die na een harde Brexit worden gesloten, zo stelt de Raad, “geldt het argument van de rechtszekerheid of van legitieme verwachtingen niet meer, aangezien de betrokkenen in dat geval geacht moeten worden van in het begin op de hoogte te zijn van de fiscaalrechtelijke gevolgen van deze transacties”.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336