Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.415.249 ACTIEVE BEDRIJVEN - 862.347 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Sales & Marketing 27/02/2018 Sint-Andries (Workaround) Registratie
  • AI 4 Business Summit The near future of B2B (AED Studios) - More
  • 27/02/2018 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Brussel (Thon Hotel).
  • 01/03/2018 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Leuven (Faculty Club).
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van M.I.G.N.O.N.E., A.C.D., Aquastra-Gevelreiniging en Arcese Transport.
Infotheek
Aanpassingen aan het Btw-wetboek

Circulaire betreffende de aanpassingen aan het Btw-wetboek door de wet van 29 november 2017

Personenbelasting - Inkomen van onroerende goederen

Personenbelasting - Inkomen van onroerende goederen - commentaar

Individuele fiches

Individuele fiches en samenvattende opgaven - Aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)

Archief
Wetstraat
Postdiensten

Wet betreffende de postdiensten - BS 9 februari, p. 9.855

Bepalingen inzake werk

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk - BS 5 februari, p. 8.197

Wijziging voordelen renteloze lening of tegen verminderde rentevoet

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 30 januari, p. 6.976.

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends