Vinden

Lagere premies voor de BA auto?

Tijdens de lockdown heeft een groot aantal mensen zijn auto niet gebruikt. Daardoor is de schadelast voor de verzekeraars gedaald en dat leidt tot een steeds dringender oproep om de premies te verlagen. De verzekeringsmaatschappijen herinneren er echter aan dat eventuele aanpassingen van premies gebeuren op basis van gegevens over langere periodes.

Zij wijzen er bovendien op dat de pandemie tot een gedragsverandering kan leiden. Wanneer iedereen weer aan het werk gaat, zullen velen immers om veiligheidsredenen liever met de auto dan met het openbaar vervoer reizen. Tijdens de vakantie zal wie erop uit trekt, dat bovendien ook met de wagen doen, aangezien het moeilijk zal zijn om een vlucht naar het buitenland te boeken.

Daar komen nog de huidige volatiliteit op de financiële markten en haar mogelijke impact op de waarde van de activa van de Belgische verzekeraars bovenop.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501