Vinden

Lagere premies voor de BA auto?

Tijdens de lockdown heeft een groot aantal mensen zijn auto niet gebruikt. Daardoor is de schadelast voor de verzekeraars gedaald en dat leidt tot een steeds dringender oproep om de premies te verlagen. De verzekeringsmaatschappijen herinneren er echter aan dat eventuele aanpassingen van premies gebeuren op basis van gegevens over langere periodes.

Zij wijzen er bovendien op dat de pandemie tot een gedragsverandering kan leiden. Wanneer iedereen weer aan het werk gaat, zullen velen immers om veiligheidsredenen liever met de auto dan met het openbaar vervoer reizen. Tijdens de vakantie zal wie erop uit trekt, dat bovendien ook met de wagen doen, aangezien het moeilijk zal zijn om een vlucht naar het buitenland te boeken.

Daar komen nog de huidige volatiliteit op de financiële markten en haar mogelijke impact op de waarde van de activa van de Belgische verzekeraars bovenop.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437