Vinden

Kunstwerkers beter beschermd

Dankzij de alomtegenwoordige digitale revolutie kunnen artiesten en andere kunstwerkers vandaag op een andere manier hun publiek bereiken en hun werk verspreiden. Er zijn niet-standaard jobs ontstaan, naast (voor administraties) onzichtbaar werk, zoals de tijd om te creëren, voorbereidingen te treffen of opzoekingswerk te verrichten tussen twee contracten in.

Al die wijzigingen brachten de wetgever ertoe om binnen de FOD Sociale Zekerheid een Kunstwerkcommissie op te richten. Die wordt belast met de afgifte van het kunstwerkattest, dat toegang geeft tot de specifieke maatregelen die binnen de sociale zekerheid voor kunstwerkers worden genomen.

Tegelijkertijd komt er een digitaal platform waar kunstenaars hun attest kunnen aanvragen en waar ze heel wat informatie over hun sociale statuut vinden. Het kunstwerkattest wordt alleen toegekend aan een natuurlijk persoon die een artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende bijdrage levert die voor een artistieke creatie of uitvoering noodzakelijk is.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169