Vinden

Kredietbemiddelaars moeten worden geregistreerd

Om de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) te verbeteren, stelt de PS een aantal maatregelen voor, waaronder de registratie van kredietbemiddelaars zoals autoverdelers, makelaars, verkopers, grootwarenhuizen enzovoort, die allemaal een centrale rol spelen bij het op de markt brengen van bepaalde kredietvormen.

Die registratie zou het volgens de indieners van het wetsvoorstel mogelijk moeten maken om te bepalen of hun aanwezigheid in de kredietsector als dusdanig het wanbetalingsrisico beperkt dan wel verhoogt.

Tegelijkertijd stellen ze voor om meteen ook het doel van het krediet te registeren om te achterhalen welke kredietvormen het wanbetalingsrisico beperken dan wel verhogen. Daarnaast vragen ze om een chronologisch overzicht van de toegekende overeenkomsten.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617