Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Kosten voor een MBA aftrekken?

Het is verleidelijk, zeker omdat dergelijke opleidingen behoorlijk wat kosten. U moet er echter wel het juiste moment voor kiezen.

Nadat hij zijn diploma burgerlijk ingenieur behaalde, werd M. R. in 2006 door bedrijf X aangeworven. Omdat hij een MBA-opleiding aan Harvard wilde volgen, vroeg en kreeg hij voltijds tijdskrediet van 1 augustus 2010 tot 31 juli 2011 en in het kader van verlof zonder wedde de opschorting van zijn arbeidsovereenkomst van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012. Zodra hij zijn MBA had, ging M. R. weg bij zijn werkgever.

In oktober 2012 ging hij bij adviesbureau Y aan de slag. In zijn belastingaangifte voor de belastingjaren 2012 en 2013 trok M. R. de kosten voor zijn MBA af als kosten voor de inschrijving, voor studiemateriaal en voor verblijfskosten. Het ging om 34.723,53 euro voor 2012 en 28.061,43 euro voor 2013.

De fiscus had daar twijfels over en vroeg verduidelijking over het door M. R. afgelegde traject. Op basis van de antwoorden besliste de belastingadministratie dat het niet om beroepskosten, maar om persoonlijke kosten ging. M. R. deed de uitgaven immers om zijn loopbaan een andere wending te kunnen geven, niet om beter te kunnen presteren binnen zijn functie bij bedrijf X.

Aangezien hij met die beslissing niet bepaald gelukkig was, stapte M. R. naar de rechtbank. Die wees de klacht af en wees erop dat het hof van cassatie stelt dat alleen opleidingskosten gemaakt tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit en die met die laatste verbonden zijn, als beroepskosten kunnen worden afgetrokken. Als M. R. nu eens wat langer had gewacht voor hij van job veranderde...
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends