Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.447.661 ACTIEVE BEDRIJVEN - 936.186 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Sales & Marketing 19/03/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 19/02/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van GMS-Leuven, World Oceans ProtectionSolvas en SCDI.
  • Opleiding Balansanalyse I 14/03/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Laakdal (LITC!) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 14/03/2019 Hasselt (Corda Campus) Registratie

Kosten voor een MBA aftrekken?

Het is verleidelijk, zeker omdat dergelijke opleidingen behoorlijk wat kosten. U moet er echter wel het juiste moment voor kiezen.

Nadat hij zijn diploma burgerlijk ingenieur behaalde, werd M. R. in 2006 door bedrijf X aangeworven. Omdat hij een MBA-opleiding aan Harvard wilde volgen, vroeg en kreeg hij voltijds tijdskrediet van 1 augustus 2010 tot 31 juli 2011 en in het kader van verlof zonder wedde de opschorting van zijn arbeidsovereenkomst van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012. Zodra hij zijn MBA had, ging M. R. weg bij zijn werkgever.

In oktober 2012 ging hij bij adviesbureau Y aan de slag. In zijn belastingaangifte voor de belastingjaren 2012 en 2013 trok M. R. de kosten voor zijn MBA af als kosten voor de inschrijving, voor studiemateriaal en voor verblijfskosten. Het ging om 34.723,53 euro voor 2012 en 28.061,43 euro voor 2013.

De fiscus had daar twijfels over en vroeg verduidelijking over het door M. R. afgelegde traject. Op basis van de antwoorden besliste de belastingadministratie dat het niet om beroepskosten, maar om persoonlijke kosten ging. M. R. deed de uitgaven immers om zijn loopbaan een andere wending te kunnen geven, niet om beter te kunnen presteren binnen zijn functie bij bedrijf X.

Aangezien hij met die beslissing niet bepaald gelukkig was, stapte M. R. naar de rechtbank. Die wees de klacht af en wees erop dat het hof van cassatie stelt dat alleen opleidingskosten gemaakt tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit en die met die laatste verbonden zijn, als beroepskosten kunnen worden afgetrokken. Als M. R. nu eens wat langer had gewacht voor hij van job veranderde...
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Aanpassingen btw-wetboek

Circulaire betreffende de aanpassingen aan het btw-wetboek door de wet van 30 juli 2018 - Gratis overdracht van onverkoopbare voedingsmiddelen, aftrek van de btw op sterkedrank enzovoort.

Archief
Wetstraat
Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends