Vinden

Kosten voor een hobby aftrekken?

Je inkomsten als werknemer verminderen door een verlieslatende nevenactiviteit uit te oefenen: het kan een uitstekend idee lijken, maar het heeft zijn beperkingen.

Zo liet een Vlaamse loontrekkende weten dat hij in bijberoep landbouwer was en trok in die hoedanigheid beroepskosten af, die hij wel kon aantonen, maar dat zo vaak deed dat het de fiscus begon te ergeren. Elk boekjaar werd immers afgesloten met een onevenwicht tussen uitgaven en inkomsten. Dat heeft, met uitzondering van één jaar, waarin er uitzonderlijke omstandigheden waren, dertien jaar geduurd.

Het Hof van beroep in Gent, dat het probleem kreeg voorgelegd, is van mening dat gedurende dertien jaar een structureel verlies lijden niet verenigbaar is met het voornemen om een economische activiteit uit te oefenen met als doel winst maken en een vermogensvoordeel te creëren.

Dergelijke omstandigheden, zo stelt het hof, kunnen alleen worden geïnterpreteerd als een systematische poging om een jaarlijks verlies te genereren voor de zelfstandige activiteit in bijberoep, dat vervolgens kan worden verrekend in de inkomsten als werknemer van de belastingplichtige.

Volgens het hof gaat het dan ook vooral om een hobby die de verzoekers voorstellen als een beroepsactiviteit, schijnbaar om fiscale redenen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947