NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Koppeling van loonindexering en belastingschalen

Op basis van de vaststelling dat in periodes met hoge inflatie de indexering van de lonen, uitkeringen, vervangingsinkomens en pensioenen tot de paradoxale situatie leidt dat het nettoloon minder snel stijgt dan het brutoloon aangezien de belastingschalen slechts eenmaal per jaar worden geïndexeerd, namelijk op 1 januari, stelt DéFI voor om voortaan de indexering van de belastingschalen aan die van de lonen te koppelen.

De regels voor de indexering van de schalen voor de bedrijfsvoorheffing zouden worden afgestemd op de regels voor de indexering van de aanslagvoeten voor de personenbelasting.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580