Vinden

Koppeling van loonindexering en belastingschalen

Op basis van de vaststelling dat in periodes met hoge inflatie de indexering van de lonen, uitkeringen, vervangingsinkomens en pensioenen tot de paradoxale situatie leidt dat het nettoloon minder snel stijgt dan het brutoloon aangezien de belastingschalen slechts eenmaal per jaar worden geïndexeerd, namelijk op 1 januari, stelt DéFI voor om voortaan de indexering van de belastingschalen aan die van de lonen te koppelen.

De regels voor de indexering van de schalen voor de bedrijfsvoorheffing zouden worden afgestemd op de regels voor de indexering van de aanslagvoeten voor de personenbelasting.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266