Vinden

Komt er een privacy ruling?

Dat is in elk geval de wens van een CD&V-volksvertegenwoordiger, die een wetsvoorstel indiende met de bedoeling om voor de bescherming van de levenssfeer een zelfde mechanisme in te voeren als op fiscaal gebied al bestaat.

Die ruling (voorafgaande beslissing) kan worden gedefinieerd als een beslissing waarmee de Gegevensbeschermingsautoriteit bepaalt hoe de wetgeving zal worden toegepast op een specifieke situatie of beoogde verwerking van persoonsgegevens. De beslissing geeft rechtszekerheid aan de aanvrager en de openbaarheid van de beslissingen zal worden verzekerd door middel van een snelle publicatie.

De voorgestelde transparantie over deze voorafgaande beslissingen zal volgens de indiener van het voorstel de voorspelbaarheid van beslissingen en de bewustwording bij de verwerkingsverantwoordelijken over hun verplichtingen bevorderen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776