Vinden

Kmo’s sneller betaald

Wettelijk moet elke schuld binnen een termijn van dertig kalenderdagen worden betaald, tenzij de betrokken partijen in een contract anders zijn overeengekomen. Zo kan de termijn op zestig dagen worden gebracht met de mogelijkheid om hem nog te verlengen.

Aangezien de sterkste het gewoonlijk wint, dwingen grote bedrijven hun kleine leveranciers er vaak toe om een eenzijdige aanpassing van de betalingstermijn te aanvaarden. Uiteraard kunnen die leveranciers naar de rechter stappen om hun rechten te vrijwaren, maar dan lopen ze wel het risico hun klant te verliezen.

Om die vicieuze cirkel te doorbreken, werd in Nederland onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd waarin is bepaald dat grote ondernemingen met kmo’s-schuldeisers geen betalingstermijn langer dan zestig dagen mogen overeenkomen. De N-VA is onder de indruk van de resultaten die onze noorderburen met de wet boeken en wil daarom in de wet van 22 november 2013 ter bestrijding van achterstallige betalingen opnemen dat “partijen geen uiterste dag van betaling kunnen overeenkomen van meer dan zestig dagen, indien de schuldeiser een kmo is en de schuldenaar geen kmo is”. 

Het voorstel werd in maart ingediend en door de commissie voor het Bedrijfsleven met unanimiteit goedgekeurd, zodat binnenkort elk beding in een overeenkomst in strijd met de vorige zin voor niet geschreven wordt gehouden.
Lees meer

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief