Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.457.959 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.239.317 CONTACTPERSONEN
DHK Aluminium Plastics
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Snel, Artes TWTEecocur en Carrières de Grès Réunies.
  • Opleiding Sales & Marketing 01/10/2019 Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse I 10/10/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Nieuw: Rubriek 'Uit te keren winst' is beschikbaar als selectie- en sorteerparameter.
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 17/09/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie

Kmo’s beter beschermd tegenover grote bedrijven

Beter laat dan nooit. De commissie Economie heeft immers op 19 februari een wetsvoorstel goedgekeurd dat de N-VA in 2015 reeds indiende en dat is bedoeld om kleine handelaars beter te beschermen tegenover grote bedrijven.

In de wet werd misbruik van een dominante positie wel al veroordeeld, maar die wet was inefficiënt in die zin dat hij beperkt bleef tot een absoluut verbod, terwijl in de praktijk afhankelijkheid relatief is. Het is immers niet omdat één bepaalde klant of leverancier afhankelijk is van een welbepaald bedrijf, dat dat laatste een dominante positie inneemt.

Als misbruik kunnen worden beschouwd het toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties tussen handelspartners; het aanhoudend dwingen van een producent of leverancier van een goed om dit goed te verkopen aan een prijs die de productieprijs niet dekt; het aanhoudend dwingen van een koper om goederen af te nemen aan een prijs die aanmerkelijk hoger is dan de marktprijs; het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke contractuele voorwaarden en de plotselinge verzwaring van een bestaande handelsrelatie, of de dreiging hiermee.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Het UBO-register

Het UBO-register - In vijf stappen naar een correct registratie

Zelfstandige worden na hervorming Wetboek vennootschappen?

Hoe zelfstandige worden na de hervorming van het Wetboek van vennootschappen?

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

Archief
Wetstraat
Regeling van private en bijzondere veiligheid voor verwerking van gegevens

Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens - BS 5 juni, p. 55.079

Invoering toekenningsvoorwaarden uitkering voor pleegouderverlof zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen - BS 6 juni, p. 55.426

Wijziging toekenningsvoorwaarden adoptie-uitkering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen - BS 6 juni, p. 55.426

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends