Vinden

Klokkenluiders: ook bij zelfstandigen

Bij de omzetting naar Belgisch recht van de Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, ging de Belgische regering een heel stuk verder dan wat Europa vraagt. In de tekst die in de Kamer werd ingediend, wordt immers belastingfraude toegevoegd aan het materiële toepassingsgebied van de richtlijn via een op zijn minst betwistbaar te noemen redenering, waar de Raad van State overigens niet in meegaat.

Handelingen die in strijd zijn met de regels van de vennootschapsbelasting, zo staat in de memorie van toelichting, vallen onder het materieel toepassingsgebied van de richtlijn. Dus, een werknemer die zijn beroepsactiviteiten uitoefent, bijvoorbeeld binnen een onderneming die fraude pleegt, en die een inbreuk op de toepasselijke regels inzake vennootschapsbelasting zou melden, zou beschermd worden door de klokkenluidersregeling.

Als daarentegen de personenbelasting niet onder het materiële toepassingsgebied van de wet zou vallen, “zou daardoor een werknemer, werkzaam bij een zelfstandige in deze personenbelasting, die fraude zou melden, niet van deze geboden bescherming kunnen genieten”, en zou er volgens de regering sprake zijn van een verschil in behandeling.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169