Vinden

Kilometervergoeding verplicht

Kan je al werkende armer worden? Het lijkt een absurde vraag. Sinds de prijzen voor brandstof sterk begonnen te stijgen, wordt de werknemer die zijn eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruikt, echter niet altijd correct vergoed.

De regering is zich daarvan bewust en maakte onlangs 30 miljoen euro vrij om de werkgevers aan te moedigen om de terugbetaling van kosten voor dienstverplaatsingen te verhogen tot het bedrag dat het overheidspersoneel als kilometervergoeding krijgt. Werkgevers die dat doen, krijgen een belastingvermindering die in verhouding staat tot de geleverde inspanning om het betreffende bedrag te benaderen.

De groenen merken echter op dat die steun slechts tijdelijk is. Zij stellen dan ook voor om werkgevers te verplichten om de kosten voor dienstverplaatsingen van hun werknemers minstens te vergoeden ter hoogte van het bedrag dat geldt voor de kilometervergoeding voor overheidspersoneel.
Lees meer
 

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169