Vinden

Kilometervergoeding daalt

Elke werkgever kan zijn werknemers die hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in het kader van het werk, een forfaitaire kilometervergoeding toekennen.

Die vergoeding wordt niet belast wanneer ze niet hoger is dan de vergoeding die het federale overheidspersoneel ontvangt en wordt jaarlijks berekend volgens een behoorlijk ingewikkelde formule waarin zowel de afgevlakte gezondheidsindex als de brandstofprijzen een rol spelen.

Aangezien die laatste aanzienlijk zijn gezakt, daalt de kilometervergoeding van 0,3653 naar 0,3542 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. (BS 24 juni, p. 46.630)
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437