Vinden

Kilometervergoeding daalt

Elke werkgever kan zijn werknemers die hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in het kader van het werk, een forfaitaire kilometervergoeding toekennen.

Die vergoeding wordt niet belast wanneer ze niet hoger is dan de vergoeding die het federale overheidspersoneel ontvangt en wordt jaarlijks berekend volgens een behoorlijk ingewikkelde formule waarin zowel de afgevlakte gezondheidsindex als de brandstofprijzen een rol spelen.

Aangezien die laatste aanzienlijk zijn gezakt, daalt de kilometervergoeding van 0,3653 naar 0,3542 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. (BS 24 juni, p. 46.630)
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802