Vinden

Keert de prikklok terug?

Waarschijnlijk niet. Zelfs de openbare diensten gebruiken ze niet meer.

Een recent vonnis van het Hof van Justitie leidt er echter toe dat ons land verplicht is om wetten op te stellen rond de registratie van de arbeidstijd. Alleen overuren zullen worden gecontroleerd.

Aan de basis van het vonnis ligt een geschil tussen een Spaanse vakbond en Deutsche Bank die, overeenkomstig de Spaanse wetgeving, de dagelijkse arbeidstijd van haar personeelsleden niet registreerde en zich beperkte tot het bijhouden van een overzicht van de door elk van hen gepresteerde overuren.

Bij gebrek aan een systeem waarmee de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer kan worden gemeten, zo stelt het Hof, kan niet objectief en betrouwbaar worden vastgesteld hoeveel uren de werknemer heeft gewerkt, op welke tijdstippen en hoeveel overuren zijn gemaakt, waardoor het voor werknemers buitengewoon moeilijk en in de praktijk haast onmogelijk is om hun rechten af te dwingen.

De lidstaten, zo vervolgt het Hof, “moeten aan werkgevers dan ook de verplichting opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd”.

Het laat de lidstaten echter wel de vrijheid om zelf de concrete voorwaarden voor de uitvoering van een dergelijk systeem te bepalen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Onregelmatig actieve ondernemingen in België

FSMA - Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze in België actief zijn
 

Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336