Vinden

Keert de prikklok terug?

Waarschijnlijk niet. Zelfs de openbare diensten gebruiken ze niet meer.

Een recent vonnis van het Hof van Justitie leidt er echter toe dat ons land verplicht is om wetten op te stellen rond de registratie van de arbeidstijd. Alleen overuren zullen worden gecontroleerd.

Aan de basis van het vonnis ligt een geschil tussen een Spaanse vakbond en Deutsche Bank die, overeenkomstig de Spaanse wetgeving, de dagelijkse arbeidstijd van haar personeelsleden niet registreerde en zich beperkte tot het bijhouden van een overzicht van de door elk van hen gepresteerde overuren.

Bij gebrek aan een systeem waarmee de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer kan worden gemeten, zo stelt het Hof, kan niet objectief en betrouwbaar worden vastgesteld hoeveel uren de werknemer heeft gewerkt, op welke tijdstippen en hoeveel overuren zijn gemaakt, waardoor het voor werknemers buitengewoon moeilijk en in de praktijk haast onmogelijk is om hun rechten af te dwingen.

De lidstaten, zo vervolgt het Hof, “moeten aan werkgevers dan ook de verplichting opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd”.

Het laat de lidstaten echter wel de vrijheid om zelf de concrete voorwaarden voor de uitvoering van een dergelijk systeem te bepalen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947