Vinden

Kansarmoede van kinderen in Vlaanderen licht gedaald in 2020

(Belga) De kansarmoede van kinderen in Vlaanderen is in 2020 heel licht gedaald. Bijna 1 op de 7 (13,7 procent) van de kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaams Gewest wordt geboren in een situatie van kansarmoede. De kansarmoede-index 2020 ligt 0,4 procentpunt lager dan in 2019. Dat meldt het agentschap Opgroeien van de Vlaams overheid.

Er is een daling in vier van de vijf provincies, enkel in West-Vlaanderen blijft de index ongewijzigd. In Antwerpen ligt de kansarmoede-index met 17,5 procent het hoogst, in Vlaams-Brabant (8,2 pct) het laagst. De provincies Oost- en West-Vlaanderen kennen een even hoge kansarmoede-index (12,9 pct). Limburg komt uit op 14,1 procent, aldus het jaarlijks rapport. De daling van de index tegenover 2019 doet zich zowel voor bij kinderen met een moeder van Belgische origine, als bij kinderen met een moeder van niet-Belgische origine. Het aandeel kinderen met een moeder van niet-Belgische origine dat in kansarmoede opgroeit, ligt wel nog steeds veel hoger: 32,4 procent tegen 5,7 procent. Kansarmoede heeft bij meer dan 8 op de 10 kinderen in kansarmoede te maken met een beperkt inkomen en met een laag opleidingsniveau van de ouders. Zowat 78 procent van de kinderen heeft ouders die werkloos zijn of een precaire arbeidssituatie kennen. Meer dan de helft (56,5 pct) van de kinderen in kansarmoede heeft een gebrekkige huisvesting. Gezondheidsproblemen en een laag stimulatieniveau komen minder vaak voor, luidt het. "De cijfers suggereren voorzichtig dat kansarmoede niet langer stijgt op Vlaams niveau en dat de situatie van jonge gezinnen op diverse levensdomeinen iets beter is dan enkele jaren geleden. Het blijft belangrijk om dit de volgende jaren te blijven monitoren via de registraties door de lokale teams van Kind en Gezin. Maar een kansarmoede-index van bijna 14 procent blijft hoog. Het betekent dat in heel Vlaanderen 1 op 7 gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar opgroeit in kansarmoede. Net die eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor het verdere leven van elk kind", aldus het agentschap Opgroeien. (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979