NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Kanalen voor klokkenluiders

Aangezien de wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector op 15 december 2022 in het Staatsblad is verschenen, moeten ondernemingen met meer dan 250 werknemers vanaf 15 februari een meldingskanaal opzetten waarlangs overtredingen met betrekking tot overheidsopdrachten, de veiligheid en overeenstemming van producten, de bescherming van het leefmilieu, de consument, informatienetwerken of -systemen, de volksgezondheid, de strijd tegen fiscale en sociale fraude enzovoort kunnen worden gemeld.

Voor ondernemingen met 50 tot 249 personeelsleden verbiedt de wet, die op 27 september 2023 van kracht wordt, formeel elke vorm van represaille.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends