Vinden

Kan instemming by default worden gegeven?

Om aan een in Duitsland georganiseerd promotiespel te kunnen deelnemen, moest een surfer twee vakjes aan- of uitvinken voor hij op de knop ‘deelnemen’ kon klikken. Als een van de vakjes was aangevinkt, aanvaardde hij dat een reeks bedrijven hem zou contacteren met promoties. Het andere vakje leidde ertoe dat er cookies op zijn computer zouden worden geplaatst.

Dat lijken onbetekenende feiten, maar er gaan twee belangrijke vragen achter schuil, waarover het Europees Hof van Justitie te Luxemburg zich heeft gebogen.

Is het om te beginnen toegelaten om toegang te verkrijgen tot de opgeslagen informatie op de computer van de gebruiker via een standaard aangevinkt vakje dat de gebruiker moet uitvinken om zijn toestemming te weigeren? Bestaat er daarnaast een verschil tussen het gebruik van persoonlijke gegevens enerzijds en de installatie en raadpleging van cookies anderzijds?

Om een ‘vrije’ en ‘weloverwogen’ toestemming te krijgen, zo stelt de advocaat-generaal, moet die toestemming ook actief worden gegeven. In de ogen van de advocaat-generaal is dat niet het geval wanneer die toestemming vooraf is vastgelegd en de gebruiker wordt gedwongen om zich er actief tegen te verzetten wanneer hij het er niet mee eens is dat zijn gegevens worden gebruikt.

In dat laatste geval is het immers niet zeker dat de vooraf opgestelde tekst wel werd gelezen en begrepen. De toestemming moet bovendien duidelijk zijn. De activiteit van de gebruiker op het internet (een webpagina raadplegen, aan een promotiespel deelnemen, een video bekijken enzovoort) en het geven van toestemming mogen met andere woorden niet uit dezelfde handeling voortvloeien. Voor cookies geldt dezelfde redenering.

Nu is het afwachten of het Hof de argumentatie van de advocaat-generaal volgt. Als het dat doet, wordt het by default installeren van cookies illegaal.
Lees meer

 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief