Vinden

Kadastraal inkomen ook in het buitenland

Voor in België gelegen goederen wordt de belastbare grondslag berekend op basis van het kadastrale inkomen. Voor die in het buitenland wordt de huurwaarde in aanmerking genomen. Dat is overduidelijk discriminatie.

Uiteindelijk bemoeide Europa zich ermee, dat ons land veroordeelde tot een voor een staat redelijke dwangsom van 7.500 euro per dag zolang het zijn wetgeving niet in overeenstemming brengt met het Europees recht. Dat zal binnenkort in orde zijn, maar eenvoudig wordt het niet.

Voor gebouwde onroerende eigendommen in het buitenland wordt het kadastraal inkomen immers vastgesteld aan de hand van de actuele verkoopwaarde, die wordt teruggebracht naar de verkoopwaarde op het referentietijdstip (1975) via een bij koninklijk besluit bepaalde correctiefactor.

Op die verkoopwaarde op het referentietijdstip wordt dan een kapitalisatiefactor van 5,3% toegepast om het kadastraal inkomen te bepalen. Voor de ongebouwde onroerende goederen wordt het kadastrale inkomen bepaald op 2 euro per hectare. De voorgestelde wijziging zal ook van toepassing zijn op de rechtspersonenbelasting.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617