Vinden

Jaarrekeningen: kosten voor openbaarmaking verlaagd

In deze tijden van hoge inflatie is het een opluchting wanneer de prijs van een product of dienst daalt. Nu ze het productieproces van de inzameling en openbaarmaking van de jaarrekeningen en de andere neer te leggen stukken heeft gemoderniseerd, maakt de Nationale Bank zich immers op om de kosten voor openbaarmaking met de helft te verminderen wanneer de documenten in de vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd.

De kosten voor documenten die als pdf worden neergelegd blijven ongewijzigd, tenzij het neer te leggen schema niet als gestructureerd databestand beschikbaar is. In dat geval worden de kosten eveneens gehalveerd. De nieuwe bedragen, die nog moeten worden geïndexeerd, worden op 1 januari volgend jaar van kracht en worden ten laatste op 15 december gepubliceerd.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266