Vinden

Jaarrekening: welke bestuurders vermelden?

De termijn die verloopt tussen de datum van afsluiting van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening is relatief lang. De samenstelling van het bestuursorgaan kan dan ook in tussentijd wijzigen. Welke bestuurders moeten er in dat geval worden vermeld?

Aangezien dat niet uitdrukkelijk in de wet is bepaald, is de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) van mening dat de bestuurders (en commissarissen) moeten worden vermeld die in functie waren op het ogenblik dat de jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering werd voorgelegd.

In de praktijk kunnen er zich drie situaties voordoen. De heer X wordt op 5 januari 2019 tot bestuurder benoemd. Het boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2018. De jaarrekening wordt goedgekeurd op 30 juni 2019. Aangezien hij in functie is op het ogenblik dat de jaarrekening wordt goedgekeurd, moet de heer X worden vermeld. De heer Y legde zijn mandaat als bestuurder neer op 12 april 2019. De jaarrekening wordt goedgekeurd op 30 juni 2019. De heer Y moet niet in de jaarrekening worden vermeld. De heer Z wordt op 1 juli 2019 tot bestuurder benoemd. De jaarrekening werd goedgekeurd op 30 juni 2019. De heer Z moet niet in de jaarrekening worden vermeld.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501