Vinden

Jaarrekening: welke bestuurders vermelden?

De termijn die verloopt tussen de datum van afsluiting van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening is relatief lang. De samenstelling van het bestuursorgaan kan dan ook in tussentijd wijzigen. Welke bestuurders moeten er in dat geval worden vermeld?

Aangezien dat niet uitdrukkelijk in de wet is bepaald, is de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) van mening dat de bestuurders (en commissarissen) moeten worden vermeld die in functie waren op het ogenblik dat de jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering werd voorgelegd.

In de praktijk kunnen er zich drie situaties voordoen. De heer X wordt op 5 januari 2019 tot bestuurder benoemd. Het boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2018. De jaarrekening wordt goedgekeurd op 30 juni 2019. Aangezien hij in functie is op het ogenblik dat de jaarrekening wordt goedgekeurd, moet de heer X worden vermeld. De heer Y legde zijn mandaat als bestuurder neer op 12 april 2019. De jaarrekening wordt goedgekeurd op 30 juni 2019. De heer Y moet niet in de jaarrekening worden vermeld. De heer Z wordt op 1 juli 2019 tot bestuurder benoemd. De jaarrekening werd goedgekeurd op 30 juni 2019. De heer Z moet niet in de jaarrekening worden vermeld.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634