Vinden

Jaarrekening in het Engels

Voortaan kan het. Overeenkomstig de wetgeving op het gebruik van de talen moeten vennootschappen hun jaarrekening indienen in (één van) de officiële talen van de taalkundige regio waar de rechtspersoon is gevestigd.

De jaarrekening of geconsolideerde rekening en de andere in te dienen stukken moeten in één en dezelfde taal zijn opgesteld. Zo kan een vennootschap die in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd, bij de NBB niet tegelijkertijd een in het Frans opgesteld jaarverslag en in het Nederlands opgestelde jaarrekening indienen.

In het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen krijgen Belgische vennootschappen voortaan de mogelijkheid om ter aanvulling een vertaling van de jaarrekening in één of meerdere officiële talen van de Europese Unie in te dienen. Daarom besliste de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, die heel wat vragen kreeg, om een officieuze vertaling in het Engels te publiceren van de verschillende modellen.
Lees meer
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117