Vinden

Is de wederopbouwreserve in gevaar?

In juli keurde de commissie voor de Financiën met negen stemmen tegen zes de invoering goed van een wederopbouwreserve, om de ondernemingen die het moeilijk hebben door de huidige pandemie, te helpen hun eigen vermogen weer op te bouwen.

Zo kon een zogenoemde wederopbouwreserve worden gecreëerd ten koste van de winsten van de jaren 2021 tot 2023 ter hoogte van de in 2020 geleden schade en met een maximum van 20 miljoen euro. De tekst werd echter nog niet tijdens een openbare zitting goedgekeurd en ondertussen tekent zich aan de horizon een nieuwe coalitie af. Als Vivaldi er komt, zullen sommige partijen hun violen moeten herstemmen.

Onder de zeven partners in de toekomstige coalitie, is er niet langer een meerderheid voor het voorstel. De groenen en de twee socialistische partijen stemden immers tegen. De eersten zijn van mening dat de maatregel moet worden genomen binnen een globaal herstelplan. Bovendien vinden ze dat hij ondernemingen die over een eigen vermogen beschikken, bevoordeelt.

De socialisten zouden dan weer graag zien dat de maatregel voorbehouden blijft voor ‘kleine ondernemingen’, terwijl, zo stelt de Raad van State, alle ondernemingen, ongeacht hun omvang, zich in dezelfde situatie bevinden wat het voorgestelde systeem betreft, namelijk de solvabiliteitspositie van de bedrijven na de pandemie herstellen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457