Vinden

Innovatiepremies verlengd

Goed nieuws: in het wetsvoorstel tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 is vastgelegd dat het stelsel van de innovatiepremies, dat op 1 januari van dit jaar afliep, voor de periode 2019-2020 wordt verlengd. Aangezien de premie 100% netto is, is dat zeer interessant.

Het bedrijf betaalt er met andere woorden geen sociale bijdrage op. De werknemer van zijn kant betaalt geen sociale bijdrage of belasting op de premie. Het totaal van de betaalde premies mag dan wel niet hoger liggen dan 1% van de loonmassa van de onderneming.

Ze mag voor hetzelfde project aan maximaal tien werknemers worden toegekend en aan maximaal 10% van de werknemers van de onderneming. Bedrijven met minder dan dertig werknemers, mogen ze aan drie personen toekennen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Teruggaven btw aan belastingplichtigen

Teruggaven inzake btw aan belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen
 

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117