NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Iedereen aandeelhouder?

Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om hun werknemers aandelen kosteloos of aan een verminderde prijs aan te bieden zonder dat die laatste daar onmiddellijk op worden belast, zo stellen zowel de Vlaamse als de Waalse liberalen in een wetsvoorstel waarmee ze het eeuwige conflict tussen kapitaal en werk willen verzachten. Op die manier worden beide partijen stakeholders, waardoor het uitbouwen van een gezamenlijk project belangrijker wordt dan een confrontatie.

De ondertekenaars klagen de lacunes aan in een stelsel van aandelenopties waarbij de werknemers bij de toekenning ervan worden belast, terwijl de aandelenopties nog geen enkele meerwaarde hebben opgeleverd - en dat misschien ook nooit zullen doen - en vragen dat er niet wordt belast voor de werknemer zijn aandelenopties van de hand doet. De belasting zou 10% bedragen en niet alleen op de meerwaarde worden geheven, maar ook op het bij de verwerving toegekende voordeel.

Als de begunstigde zelf een deel van de aankoop- of intekenprijs heeft gefinancierd, worden het gefinancierde deel en de daarop gerealiseerde meerwaarde uitgesloten van het te belasten bedrag. Ook dividenden zouden aan 10% worden belast.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580