NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Iedereen aandeelhouder?

Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om hun werknemers aandelen kosteloos of aan een verminderde prijs aan te bieden zonder dat die laatste daar onmiddellijk op worden belast, zo stellen zowel de Vlaamse als de Waalse liberalen in een wetsvoorstel waarmee ze het eeuwige conflict tussen kapitaal en werk willen verzachten. Op die manier worden beide partijen stakeholders, waardoor het uitbouwen van een gezamenlijk project belangrijker wordt dan een confrontatie.

De ondertekenaars klagen de lacunes aan in een stelsel van aandelenopties waarbij de werknemers bij de toekenning ervan worden belast, terwijl de aandelenopties nog geen enkele meerwaarde hebben opgeleverd - en dat misschien ook nooit zullen doen - en vragen dat er niet wordt belast voor de werknemer zijn aandelenopties van de hand doet. De belasting zou 10% bedragen en niet alleen op de meerwaarde worden geheven, maar ook op het bij de verwerving toegekende voordeel.

Als de begunstigde zelf een deel van de aankoop- of intekenprijs heeft gefinancierd, worden het gefinancierde deel en de daarop gerealiseerde meerwaarde uitgesloten van het te belasten bedrag. Ook dividenden zouden aan 10% worden belast.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends