Vinden

Hypothecaire leningen: maximaal 90%

Vastgoed trekt alsmaar meer investeerders aan, wat maakt dat de Nationale Bank zich zorgen begint te maken over de kwetsbaarheid van onze hypotheekmarkt.

Ze roept banken en verzekeraars dan ook op om voorzichtiger te werk te gaan bij de toekenning van leningen met een loan-to-value-ratio (LTV) - dat is de waarde van de hypotheeklening in verhouding tot de waarde van het vastgoed - die in haar ogen te hoog is.

Bovendien vindt ze waakzaamheid nog meer geboden wanneer particulieren een lening aanvragen voor een huis of een appartement dat ze niet zelf zullen bewonen.

Ze roept de financiële instellingen meteen ook op om ‘risicosegmenten’ te voorkomen, zoals de combinatie van een LTV hoger dan 90% met een DSTI (Debt Service To Income) van meer dan 50%. In financiële termen drukt de DSTI de terugbetalingslast tegenover het beschikbare inkomen uit.

Vanaf 1 januari moeten de financiële instellingen een LTV van 90% aanhouden voor woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en van 80% voor huurwoningen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Wetstraat
Fiscale bepalingen inzake bevordering liquiditeit en sovabiliteit van ondernemingen 

Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie - BS 1 juli, p. 48.783

Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 29 juni, p. 47.680

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481