NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Hypothecaire leningen: komt er een einde aan de gebundelde verkoop?

De minister van Economie heeft een voorontwerp van wet klaar waarmee hij een einde wil maken aan de zogenaamde gebundelde verkopen van hypotheekleningen en verzekeringen door de banksector. Vaak krijgt wie een hypothecaire lening aangaat bij een bank immers het aanbod om op verscheidene diensten in te tekenen in ruil voor een lagere rentevoet op zijn vastgoedkrediet.

Omdat hij vindt dat de klant zo wordt gegijzeld, pleit de minister van Economie ervoor om de mogelijkheid te bieden om een nieuwe verzekeringspolis bij een andere verzekeraar te sluiten na een derde van de looptijd van het krediet. Daarbij mag hij het aanvankelijk toegekende voordeel niet verliezen: zelfs als niet langer aan de voorwaarde is voldaan, krijgt de lener de korting voor de rest van de looptijd van het woonkrediet.

Zal die wijziging een goede zaak zijn voor de consument? Febelfin, de woordvoerder van de sector, betwijfelt dat. Binnen de huidige wetgeving, zo stelt Febelfin, kunnen de consumenten al voor een andere verzekeraar kiezen als ze menen dat hun dat voordeliger uitkomt dan wanneer ze een korting op de rente op hun woonkrediet krijgen. De echte reden achter het voorstel tot wetswijziging, zo argumenteert Febelfin, is “de wens van de verzekeringsmakelaars om een volgens hen grotere concurrentie inzake de verkoop van verzekeringen te bekomen. Het huidige voordeel voor de kredietnemer is voor hen in dit verhaal van ondergeschikt belang.” Wordt vervolgd ...
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends