Vinden

Huurovereenkomst niet langer koppelen aan afnameverplichting

De door de huidige crisis hard getroffen horecasector telt meer dan 40.000 zelfstandige ondernemers, waarvan het merendeel geen eigenaar is van het gebouw waar ze hun zaak uitbaten. Velen van hen huren het pand van een brouwerij of een bierhandel en in de huurcontracten is naast een opsomming van de rechten en plichten die met de huur van het gebouw gepaard gaan, ook steeds een afnameverplichting opgenomen waarmee de caféhouder zich ertoe verbindt om bepaalde dranken, producten of diensten af te nemen van de brouwerij waarvan hij het pand huurt.

Die praktijk is begrijpelijk, in die zin dat de economische winst uit de afnameverplichting heel wat groter is dan de inkomsten uit de huur. Daar staat echter tegenover dat de exclusieve aankoopverplichting het concurrentievermogen van de caféhouder sterk aantast. Bovendien is de naleving van de minimale aankoopverplichting onafhankelijk van zijn wil.

Ook andere factoren, zoals het weer, wegenwerken of een gezondheidscrisis kunnen een rol spelen. Daardoor ontstaat voor de caféhouder een voortdurende onzekerheid, waar de sp.a nu een einde aan wil maken door in het Burgerlijk Wetboek een artikel op te nemen waarin wordt vastgelegd dat een tekortkoming aan een minimale afnameverplichting geen wettelijk motief vormt voor de ontbinding van een huurovereenkomst.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808