Vinden

Huurovereenkomst niet langer koppelen aan afnameverplichting

De door de huidige crisis hard getroffen horecasector telt meer dan 40.000 zelfstandige ondernemers, waarvan het merendeel geen eigenaar is van het gebouw waar ze hun zaak uitbaten. Velen van hen huren het pand van een brouwerij of een bierhandel en in de huurcontracten is naast een opsomming van de rechten en plichten die met de huur van het gebouw gepaard gaan, ook steeds een afnameverplichting opgenomen waarmee de caféhouder zich ertoe verbindt om bepaalde dranken, producten of diensten af te nemen van de brouwerij waarvan hij het pand huurt.

Die praktijk is begrijpelijk, in die zin dat de economische winst uit de afnameverplichting heel wat groter is dan de inkomsten uit de huur. Daar staat echter tegenover dat de exclusieve aankoopverplichting het concurrentievermogen van de caféhouder sterk aantast. Bovendien is de naleving van de minimale aankoopverplichting onafhankelijk van zijn wil.

Ook andere factoren, zoals het weer, wegenwerken of een gezondheidscrisis kunnen een rol spelen. Daardoor ontstaat voor de caféhouder een voortdurende onzekerheid, waar de sp.a nu een einde aan wil maken door in het Burgerlijk Wetboek een artikel op te nemen waarin wordt vastgelegd dat een tekortkoming aan een minimale afnameverplichting geen wettelijk motief vormt voor de ontbinding van een huurovereenkomst.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654