Vinden

Hoeveel kost dat?

Die vraag zouden onze parlementsleden zich wat vaker moeten stellen.

Om hen daartoe aan te sporen, vraagt Open Vld’er Christian Leysen, die zelf uit de bedrijfswereld komt, dat als een wetsvoorstel of een amendement op een wetsontwerp of -voorstel financiële gevolgen kan hebben, elk lid van de Kamer bij elke stap in de procedure het Rekenhof kan vragen om aan de Kamer een nota over te maken waarin de gevolgen van een goedkeuring in termen van uitgaven of inkomsten worden geschat.

Daarvoor moet het lid naargelang het geval de steun van een derde van de leden van de plenaire vergadering of de commissie krijgen. In principe kan er niet over een voorstel of ontwerp worden gestemd zolang die nota niet is afgedrukt en uitgedeeld.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse recente budgettaire evoluties

Hoge Raad van Financiën - Analyse van de recente budgettaire evoluties

 

Arbeidsmarkt België (en gewesten) in context van Covid-19

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19
 

Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Wetstraat
Regeling van opschorting procedure sociale verkiezingen 2020

Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus Covid-19-pandemie - BS 27 juli, p. 55.530

Verbetering toestand werknemers in culturele sector

Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector - BS 27 juli, p. 55.531

Verstrekking staatswaarborg bepaalde kredieten aan kmo's

Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen - BS 24 juli, p. 55.493