Vinden

Hoe virtuele munten boekhoudkundig verwerken?

Er bestaan vandaag bijna 2.200 virtuele munten.

De bekendste is de bitcoin, die in 2009 door een anonieme informaticus met het pseudoniem Satoshi Nakamoto in het leven werd geroepen. Ze worden allemaal aanvaard als betaalmiddel voor natuurlijke personen en rechtspersonen en kunnen elektronisch worden overgedragen, bewaard of uitgewisseld. Ze worden niet in traditionele eenheden zoals de euro of de dollar uitgedrukt, maar in virtuele rekeneenheden: bitcoin, ethereum, ripple enzovoort en hebben een sterk speculatief karakter.

Hoewel hij in 2017 nog flirtte met een waarde van 20.000 dollar, is de bitcoin vandaag nog slechts 8.000 dollar waard. In december 2018 daalde zijn waarde zelfs tot een dieptepunt op 3.800 euro. Dat sterk speculatieve karakter levert uiteraard een boekhoudkundig probleem op.

Onder welke rubriek moeten deze bedragen worden vermeld? Als een onderneming een liquiditeitsoverschot wil gebruiken om virtuele munten te kopen in de hoop ze met een meerwaarde opnieuw te kunnen verkopen, dan beantwoordt die aankoop aan de definitie van geldbeleggingen, zo stelt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in een ontwerpadvies. Dit type belegging moet dan ook worden ingeschreven onder rubriek “VIII.B. Overige beleggingen” van het volledig schema van de balans en onder post VIII “Beleggingen” wanneer de onderneming een verkort schema gebruikt.

De CBN bespreekt in haar ontwerpadvies ook het geval waarin de activiteit van een onderneming bestaat uit de aan- en verkoop van virtuele munten en het zeldzamere geval waarin een bedrijf beslist om zijn eigen virtuele munt te creëren voor transacties binnen de groep.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947