Vinden

Hoe virtuele munten boekhoudkundig verwerken?

Er bestaan vandaag bijna 2.200 virtuele munten.

De bekendste is de bitcoin, die in 2009 door een anonieme informaticus met het pseudoniem Satoshi Nakamoto in het leven werd geroepen. Ze worden allemaal aanvaard als betaalmiddel voor natuurlijke personen en rechtspersonen en kunnen elektronisch worden overgedragen, bewaard of uitgewisseld. Ze worden niet in traditionele eenheden zoals de euro of de dollar uitgedrukt, maar in virtuele rekeneenheden: bitcoin, ethereum, ripple enzovoort en hebben een sterk speculatief karakter.

Hoewel hij in 2017 nog flirtte met een waarde van 20.000 dollar, is de bitcoin vandaag nog slechts 8.000 dollar waard. In december 2018 daalde zijn waarde zelfs tot een dieptepunt op 3.800 euro. Dat sterk speculatieve karakter levert uiteraard een boekhoudkundig probleem op.

Onder welke rubriek moeten deze bedragen worden vermeld? Als een onderneming een liquiditeitsoverschot wil gebruiken om virtuele munten te kopen in de hoop ze met een meerwaarde opnieuw te kunnen verkopen, dan beantwoordt die aankoop aan de definitie van geldbeleggingen, zo stelt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in een ontwerpadvies. Dit type belegging moet dan ook worden ingeschreven onder rubriek “VIII.B. Overige beleggingen” van het volledig schema van de balans en onder post VIII “Beleggingen” wanneer de onderneming een verkort schema gebruikt.

De CBN bespreekt in haar ontwerpadvies ook het geval waarin de activiteit van een onderneming bestaat uit de aan- en verkoop van virtuele munten en het zeldzamere geval waarin een bedrijf beslist om zijn eigen virtuele munt te creëren voor transacties binnen de groep.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Onregelmatig actieve ondernemingen in België

FSMA - Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze in België actief zijn
 

Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336