Vinden

Hoe verenigingswerk boeken?

Vrijwilligerswerk is vrij en zonder enige verplichting. Er is geen contract of vergoeding, hoogstens een terugbetaling van de gemaakte kosten, met een maximum van 34,03 euro per dag.

Het verenigingswerk echter, dat sterk wordt aangemoedigd in de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, is een activiteit die wordt vergoed. Maar, zo verklaart de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), een verenigingswerker kan niet worden gelijkgesteld met een werknemer.

De werknemer levert zijn prestaties in uitvoering van een arbeidsovereenkomst in een kader dat in de eerste plaats gericht is op het verkrijgen van een loon. De verenigingswerker daarentegen levert de prestaties in de eerste plaats omwille van het maatschappelijk belang. De vergoeding van de verenigingswerker is bijkomstig, terwijl bij een arbeidsovereenkomst het loon een essentieel element van de overeenkomst vormt.

Aangezien de vergoedingen voor verenigingswerk volledig buiten het stelsel van de arbeidsovereenkomsten vallen, kunnen ze boekhoudkundig niet worden opgenomen onder de rekening 62 “Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen”, maar moet dat gebeuren onder een subrekening van de rekening 61 “Diensten en diverse goederen”. Die subrekening, zo stelt de CBN nog, mag echter niet rekening 617 of rekening 618 zijn, die zijn voorbehouden voor uitzendkrachten en bestuurders.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947