Vinden

Hoe uw toegevoegde waarde berekenen?

Energie-intensieve bedrijven kunnen voor de periode van 01.10.2022 tot en met 31.03.2023 gebruikmaken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, op voorwaarde dat ze enerzijds het formulier C106A-ENERGIE invullen en anderzijds aantonen dat ze inderdaad een energie-intensief bedrijf zijn.

Dat zijn ze wanneer ze aan een van de twee volgende voorwaarden voldoen: de aankoop van energieproducten bedraagt minstens 3% van de toegevoegde waarde voor het kalenderjaar 2021; de energiefactuur van het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal waarvoor de aanvraag wordt ingediend, is verdubbeld ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. 

Maar hoe berekent u een toegevoegde waarde wanneer daar geen eensluidende definitie voor bestaat? De RVA antwoordt daarop dat dat moet gebeuren op basis van de jaarrekeningen, waarin de toegevoegde waarde het verschil bedraagt tussen het totaalbedrag van de omzet, vermeerderd met de andere bedrijfsopbrengsten, de productie in voorraad en de geproduceerde vaste activa, en het totaalbedrag van de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, vermeerderd met de aankoop van diensten en diverse goederen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266